Go Back  AudiForums.com > Audi Classifieds > Vehicles for Sale
Quảng cáo từ khóa giá rẻ chất lượng >

Quảng cáo từ khóa giá rẻ chất lượng

Vehicles for Sale Post your vehicles for sale.

Quảng cáo từ khóa giá rẻ chất lượng

  #1  
Old 08-12-2018, 10:20 AM
1st Gear
Thread Starter
Join Date: Jul 2018
Posts: 62
Default Quảng cáo từ khóa giá rẻ chất lượng

Quảng cáo từ khóa giá rẻ chất lượng

DeltaMedia hướng đến những dịch vụ quảng cáo chuyên nghiệp nhằm đẩy mạnh doanh thu cho khách hàng và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.

DeltaMedia luôn ứng dụng những công nghệ hiện đại, các tool mới nhất để tiến hành quảng cáo từ khóa, chạy quảng cáo từ khóa hiệu quả nhất. Mọi quy tŕnh đều được chúng tôi tiến hành cẩn trọng, chi tiết để đảm bảo tạo nên những chiến lược quảng cáo chất lượng cho mọi đơn vị.

Chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu, là công ty quảng cáo google đă và đang giúp các doanh nghiệp tiến hành chạ hơn 20.000 chiến lược quảng cáo google khác nhau.

Quy tŕnh quảng cáo chuyên nghiệp

Quy tŕnh quảng cáo của DeltaMedia phải được tiến hành một cách chặt chẽ bắt đầu từ việc nghiên cứu đặc điểm từng doanh nghiệp để biết được thế mạnh hay điểm yếu của từng doanh nghiệp.

Tiếp đến là quá tŕnh chọn lựa từ khóa, phân tích từ khóa nhằm chọn được những từ khóa mang đến hiệu quả tốt nhất.

Sau cùng là đăng quảng cáo trên google để thu hút người dùng đến với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Ưu điểm của dịch vụ quảng cáo từ khóa DeltaMedia
  • Nhắm đúng*đối*tượng*khách*hàng đánh đúng nhóm khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp
  • Chi phí*thấp, hiệu*quả*cao: Quảng cáo từ khóa giá rẻ tối ưu chi phí quảng cáo nhằm hạn chế lăng phí thời gian, tiền bạc.
  • Trả*tiền*theo*hiệu*quả: Tính phí quảng cáo dựa trên số lượt tiếp cận quảng cáo, số lượt mua hàng.
  • Hiển*thị quảng cáo ở trang*đầu*tiên:*Đẩy quảng cáo lên top t́m kiếm google giúp website của bạn xuất hiện ở vị trí cao khi khách hàng t́m kiếm trên Google, Yahoo hay Cốc Cốc và tăng điểm rank website giúp website của bạn có vị trí cao hơn các site khác.
  • Khả*năng*đo*lường*chính*xác: Đo lường từ số lượng khách hàng tiếp cận quảng cáo, số lượt mua hàng từ quảng cáo, cho đến theo dơi chi phí quảng cáo…
  • Khả*năng*thay*đổi*thông*điệp*quảng*cáo*nhanh*chóng : Cho phép bạn điều chỉnh quảng cáo, thay đổi từ khóa, chi phí quảng cáo chỉ sau 15 phút.
  • Ngân*sách*được*quản*lư*tốt*hơn:*Kiểm soát được ngân sách hàng ngày, chi phí đă sử dụng hết bao nhiêu, số lượng traffic đến với website của bạn cũng như số lượng các khách hang mục tiêu đă mua sản phẩm hoặc đăng kư, t́m hiểu them thông tin.
*

*
 
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
hanhmit
Vehicles for Sale
0
08-12-2018 02:33 AM
hanhmit
Vehicles for Sale
0
08-11-2018 11:01 PM
hanhmit
Vehicles for Sale
0
08-06-2018 11:49 AM
hanhmit
Vehicles for Sale
0
07-24-2018 10:47 AM
hanhmit
Vehicles for Sale
0
07-21-2018 11:23 AM


Thread Tools
Search this Thread
Quick Reply: Quảng cáo từ khóa giá rẻ chất lượng


Advertising
Featured Sponsors

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service

© 2019 MH Sub I, LLC dba Internet Brands

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.